Actueel

 

Hetverschil

 

 
Wie maakt het verschil in Deventer?

Een prijs voor de persoon of organisatie die bijdraagt aan gelijke behandeling.

Voor de vierde keer zoekt ‘Het Verschil’ de persoon en de organisatie in Deventer die in 2018 het verschil maakt in Deventer.
We zoeken de persoon en de organisatie die eraan bijdragen dat iedereen in Deventer gelijke kansen krijgt en gelijk behandeld wordt.
Iemand of een organisatie die er actief aan bijdraagt dat iedereen mee kan doen!

Een prijs!
Die persoon en die organisatie wil Het Verschil in het zonnetje zetten met de diversiteitsprijs Het Verschil.
De winnaars ontvangen een origineel kunstwerk en de mogelijkheid om een activiteit op het gebied van Beter Samen Leven met € 500,= te ondersteunen.
Anders dan in de vorige jaren, delen we nu dus twee keer € 500,= uit,  zowel aan een persoon als aan een organisatie.

Ook anders dan in voorgaande jaren, is het moment van de prijsuitreiking. Die is niet, zoals eerder, op de Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart), maar op 23 april.
Dit in verband met de gemeenteraadsverkiezingen die dit jaar op 21 maart plaatsvinden.

Voordragen
Wie heeft zich sterk gemaakt tegen discriminatie?
Wie heeft verschillen tussen mensen verkleind, wie heeft bruggen gebouwd in plaats van gepolariseerd?
Wie heeft groepen of personen dichter bij elkaar gebracht?
We zoeken een persoon en organisatie die opkomt voor mensen die in de verdrukking raakten.
Kortom, iemand die Deventer een beetje mooier maakt.

Kent u een persoon of organisatie die voor de diversiteitsprijs Het Verschil in aanmerking komt?
Draag hem of haar voor! Klik hier om iemand of een organisatie voor te dragen.

cropped-straatbeelddeventer
Inspiratie
De inspiratie voor de prijs werd geleverd door een groep dappere jongeren die in Deventer in 1942, uit solidariteit met hun joodse medestudenten van de tropische landbouwschool, demonstratief een Jodenster gingen dragen. Voor deze actie werden ze opgepakt en drie weken vastgehouden in kamp Amersfoort.
Klik hier om dit verhaal te lezen.

Wie zijn wij?
De diversiteitsprijs Het Verschil is een initiatief van de Werkgroep Diversiteit van de Gemeente Deventer.
De procedure en de prijsuitreiking worden georganiseerd door een werkgroep bestaand uit het Etty Hillesum Centrum, Amnesty International Deventer, Meldpunt Discriminatie Deventer.

 

 

Ontwerp en realisatie website: Sitestorm