Educatieprogramma's

header educatie
Jaarlijks bezoeken ruim 100 schoolklassen en andere groepen jongeren het Etty Hillesum Centrum. De leerlingen komen hierbij in aanraking met vragen rond 'met elkaar samenleven' en het vormgeven van de omgang met elkaar in de publieke ruimte. Door de programma's worden de leerlingen aangemoedigd zelf hierover na te denken en hun antwoorden te formuleren. Een bezoek aan het Etty Hillesum Centrum draagt bij aan actief burgerschap. Thema's zijn onder andere: vooroordelen, vrijheid, geweld, verschillende godsdiensten en culturen, discriminatie.

De programma's zijn geschikt voor verschillende leeftijdgroepen en onderwijsniveaus, van Basisonderwijs tot Voortgezet onderwijs. Er is begeleidend en aanvullend lesmateriaal beschikbaar.

3 thema lessen ( 1 in het EHC en 2 op school) voor groep 5/6  van het BO, gegeven door het Etty Hillesum Centrum i.s.m. het Kunstcircuit Deventer.

Lees meer...


In "Paspoort naar de vrijheid" verdiepen leerlingen (groep 6,7, en 8 BO en onderbouw VO) zich in kleine groepjes in de betekenis van vrijheid en onvrijheid.

Lees meer...

Deze les (voor groep 7 en 8 basisonderwijs) laat kinderen stilstaan bij discriminatie en pesten en bij oorzaken en gevolgen hiervan.

Lees meer...

Een levensbeschouwelijke speurtocht door de binnenstad van Deventer, voor groep 7 en 8 van het basis- en 1,2,en 3 van het voortgezet onderwijs.

Lees meer...

De leerlingen (bestemd voor groep 8 BO tot 2e klas VO)  zoeken in twee-tallen hun weg langs manshoge panelen, de dagboeken van Etty Hillesum.

Lees meer...

Film, speciaal voor leerlingen van het voortgezet onderwijs gemaakt in opdracht van het Etty Hillesum Lyceum en het Etty Hillesum Centrum te Deventer.

Lees meer...

Een interactieve tentoonstelling voor leerlingen vanaf groep 7 van het BO tot de 3e klas van het VO.

Lees meer...

Het Etty Hillesum Centrum werkt mee aan een brievenproject dat het Joods Maatschappelijk Werk elk jaar organiseert met scholen voor jongeren onderbouw VO uit het hele land.

Lees meer...

Het Etty Hillesum Centrum kan voor jongeren  van groep 8 BO tot 2e klas VO in samenwerking met de Stichting Vluchtelingenwerk een brievenproject organiseren.

Lees meer...

Het Etty Hillesum Centrum kan voor jongeren  van op het VO en MBO een brievenproject organiseren. Hiervoor krijgt het Etty Hillesum Centrum ondersteuning van jonge LHBT-ers.(homoseksuelen, lesbiennes..)

Lees meer...

 

Voor groep 7 en 8 van het Basisonderwijs gedurende de periode april en mei 2018.

Lees meer...

Ontwerp en realisatie website: Sitestorm