Educatieprogramma's

De leerlingen (bestemd voor groep 8 BO tot 2e klas VO)  zoeken in twee-tallen hun weg langs manshoge panelen, de dagboeken van Etty Hillesum.

Hier komen ze vragen en opdrachten tegen over vooroordelen, tolerantie, vrijheid, verzet en geweld. De tentoonstelling is interactief.
Panelen, foto's en objecten dagen uit tot onderzoek van eigen opvattingen en discussie daarover. Deze uitdaging wordt versterkt door spiegels, verborgen teksten en visuele effecten. 

Debarst

De deelnemers worden uitgenodigd antwoorden te bedenken, meningen te geven en oplossingen te zoeken. Zij doen dit aan de hand van een werkboekje waarin de te volgen route staat aangegeven. 

Bij de tentoonstelling hoort een docentenhandleiding, waarmee het bezoek kan worden voorbereid en waarin suggesties staan voor een verwerking na afloop.

Doelgroep: Jongeren van groep 8 van het Basisonderwijs tot de tweede klas van het Voortgezet onderwijs. 
Duur: Anderhalf uur inclusief film
Kosten: € 75,= per groep inclusief leerlingenboekjes.
Plaats: Etty Hillesum Centrum. 

Ontwerp en realisatie website: Sitestorm