Disclaimer

 

Het Etty Hillesum Centrum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Het Etty Hillesum Centrum alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of
inherent aan het verspreiden van de  informatie via Internet alsmede technische storingen.

E-mail:
De informatie verzonden in een Etty Hillesum Centrum e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in Etty Hillesum Centrum e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Etty Hillesum Centrum, Deventer staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Externe e-mail wordt door het Etty Hillesum Centrum, Deventer niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Ontwerp en realisatie website: Sitestorm