Geschiedenis Joods Deventer

Er zijn verschillende mogelijkheden om kennis te maken met de geschiedenis van het joodse leven in Deventer: het bekijken van de vaste tentoonstellingen in het centrum, het deelnemen aan de joodse wandeling of het lezen van verschillende artikelen.

Read more ...

Een foto uit september 1942 van 22 Joodse kinderen in de leeftijd van 4-17 jaar, is genomen op binnenplaats achter de grote synagoge in de Golstraat.

Read more ...

Vermoedelijk zijn rond het jaar 1300 Joden naar de Noordelijke Nederlanden gekomen. In 1215 bij het vierde concilie van Lateranen werd bepaald, dat Joden alleen nog maar in getto’s (afgesloten stadsdelen) mochten wonen.

Read more ...

Deze website van het Etty Hillesum Centrum geeft een overzicht van de panden waarin zich in Deventer tijdens de bezettingsjaren 1942-1945 de joodse onderduik heeft afgespeeld.

Read more ...

door Herman Vrielink

Deventer heeft zich in de eerste helft van de vorige eeuw onderscheiden als een stad waar veel is gedaan voor Joodse vluchtelingen.

Read more ...

door Herman Vrielink

Deze bladzijde uit een gebedenboek werd teruggevonden na de vernieling van de synagoge door een bende NSB'ers.

Read more ...

door H. Vrielink en J.D. van der Molen

De afscheidsfoto van Louis Hillesum als gevolg van zijn ontslag op 29 november 1940 als rector van het Gymnasium in Deventer.

Read more ...

door Sam de Visser

Het verhaal van een Joods koopman, die wereldberoemd in Nederland werd met de verkoop van kloosterlinnen....

Read more ...

door Otto van Huffelen

Op de Brink in Deventer luistert het massaal toegestroomde publiek naar Han Hollander, die een radioverslag geeft van een voetbalwedstrijd.

Read more ...

door kleinzoon Philip van Praag

Mijn grootvader hield van Deventer. Hij woonde er met zijn gezin vanaf 1917 en nam zeer actief deel aan het sociale leven.

Read more ...

Ontwerp en realisatie website: Sitestorm