Educatieprogramma's

header educatie
Jaarlijks bezoeken ruim 100 schoolklassen en andere groepen jongeren het Etty Hillesum Centrum. De leerlingen komen hierbij in aanraking met vragen rond 'met elkaar samenleven' en het vormgeven van de omgang met elkaar in de publieke ruimte. Door de programma's worden de leerlingen aangemoedigd zelf hierover na te denken en hun antwoorden te formuleren. Een bezoek aan het Etty Hillesum Centrum draagt bij aan actief burgerschap. Thema's zijn onder andere: vooroordelen, vrijheid, geweld, verschillende godsdiensten en culturen, discriminatie.

De programma's zijn geschikt voor verschillende leeftijdgroepen en onderwijsniveaus, van Basisonderwijs tot Voortgezet onderwijs. Er is begeleidend en aanvullend lesmateriaal beschikbaar.

 

Deze les is voor leerlingen vanaf klas 2 VO en MBO.

Read more ...

3 lessen ( 1 in het EHC en 2 op school) voor groep 5/6  van het BO, gegeven door het Etty Hillesum Centrum i.s.m. het Kunstcircuit Deventer.

Read more ...

 

Voor groep 7 en 8 van het Basisonderwijs

Read more ...

Een levensbeschouwelijke speurtocht door de binnenstad van Deventer, voor groep 7 en 8 van het basis- en 1,2,en 3 van het voortgezet onderwijs.

Read more ...

Deze les is speciaal voor leerlingen van de brugklassen  van het Etty Hillesum Lyceum gemaakt.

Read more ...

Een interactieve spel voor leerlingen voor groep 7 en 8 van het Basis Onderwijs.

Read more ...

Het Etty Hillesum Centrum werkt mee aan een brievenproject dat het Joods Maatschappelijk Werk elk jaar organiseert met scholen voor jongeren onderbouw VO uit het hele land.

Read more ...

Het Etty Hillesum Centrum kan voor jongeren  van groep 8 BO tot 2e klas VO in samenwerking met de Stichting Vluchtelingenwerk een brievenproject organiseren.

Read more ...

Het Etty Hillesum Centrum kan voor jongeren  van op het VO en MBO een brievenproject organiseren. Hiervoor krijgt het Etty Hillesum Centrum ondersteuning van jonge LHBT-ers.(homoseksuelen, lesbiennes..)

Read more ...

Ontwerp en realisatie website: Sitestorm