Over het Centrum

Het EHC wil een bijdrage leveren aan respectvol en met aandacht voor elkaar samenleven.

Read more ...

Hier vindt u informatie over Kernteam, personeel, Raad van Toezicht, Comité van Aanbeveling, IBAN nummer, jaarverslagen en beleidsplan van het EHC.

Read more ...


Het Etty Hillesum Centrum zet zich al ruim 20 jaar in voor "beter samen leven" en daarvoor is financiële steun essentieel.

Read more ...

Vrijwilligers spelen in het Etty Hillesum Centrum een belangrijke rol. Belangrijk vinden we een prettige collegiale sfeer en persoonlijke ontplooiing. We hebben diverse interessante plaatsen, zoals: 

Read more ...

In 2016 is het precies 20 jaar geleden dat het Etty Hillesum Centrum werd opgericht. Hier volgt een kort verslag van Manja Pach van de ontstaansgeschiedenis van het centrum.

Read more ...

Het gebouw (foto: bron SAB) waarin het Etty Hillesum Centrum (EHC) is gevestigd is niet gemakkelijk te dateren.

Read more ...

Het Etty Hillesum Centrum brengt iedere maand een nieuwsbrief uit om om geìnteresseerden te informeren over de stand van zaken. 

Read more ...

Ontwerp en realisatie website: Sitestorm